Nellikevej 14, Vester Saaby, 4330 Hvalsø, Naturgruppen: 42 18 56 23, Skovgruppen: 21 18 87 31
Velkomst
Agersøgård Skov- og Naturbørnehave er en privat børnehave under Titibo-gruppen www.titibo.dk

Børnehaven består af to seperate afdelinger med fælles ledelse.

Ledelsen udgør: Direktør Susanne Falk, Marianne Sørensen, Skovgruppen og Anne Dorte Foged, Naturgruppen

Vi arbejder tæt sammen omkring børnene så alle får glæde af de to gruppers forskellige tilbud og faglige kompetencer. Grupperne er slået sammen i ferieperiode og dage med lavt fremmøde.

Skovgruppen holder til i Hjortespringhuset ved Rye bakker med direkte adgang til skoven og tæt på stranden,  Åbningstid fra 6.30 -17 mandag til torsdag og 6.30-16.30 fredag

Naturgruppen holder til på det lille landsted Agersøgård, på Nellikevej 14 i landsbyen V. Såby, 4330 Hvalsø på en stor dejlig naturgrund ud til åbne martker og tæt på naturområder. Åbent hver dag fra 6.30 - 17.00

Agersøgård Skov- og Naturgruppe huser i alt ca 75 børn fordelt i de de to afdelinger. Vi har hvert et lille dyrehold bestående af geder, kaniner, fisk, skildpadder, høns, duer og voiliere med små papegørefugle i Naturgruppen og fisk,Katte, geder og høns i Skovgruppen. Til dagligt deltager børnene i pasningen af dyrene, og vi har en turnusordning hvor børn og forældre hygger sig med at fodre i weekends.

Ring eller send en mail hvis I ønsker at skrives op på venteliste  agersoegaard@titibo.dk

Anne Dorte Foged: Tlf. 52173640.


 I børnehaven lægger vi vægt på

  • At børnene får mange gode oplevelser i naturen, så de får glæde ved, og respekt for naturen.
  • At have en grøn tankegang i forhold til at værne om naturen, sortere affald og genbruge.
  • At have et godt og åbent forældre samarbejde.
  • At drage omsorg for hinanden.
  • At have det sjovt i et lærende miljø.
  • At børnehaven er et rart sted at være både for børn og voksne.
  • At børnene oplever, at de har en overskuelig hverdag, med udfordringer og plads til at eksperimentere og lege.

 

Barnets mappe
Når børnene starter i børnehaven, får de en mappe til at sætte billeder ind i af ting/mennesker eller kæledyr som har en betydning for barnet. Denne mappe skal være i børnehaven hvor vi også sætter billeder mm. ind. Vi bruger mappen til at få gode samtaler med jeres børn og børnene er glade for at kikke i mapperne sammen med kammeraterne

Vi er meget sammen i børnehaven, men børnene er tilknyttet en gruppe børn på ca 15 børn. Her er tilnyttet to faste medarbejdere til hver gruppe. Gruppen spise ofte sammen og har ugentlige gruppedage. De to voksne har særligt ansvar for at følge børnenes trivsel og udvikling og afholder almindeligvis de årlige samtaler med forældrene. Marianne og Dorte deltager når er er behov og har også mange dejlige timer sammen med børnene.

Vi har en ugeplan i begge grupper som danner rammen for børnenes liv i børnehaven. Ugeplanen ændrer sig i forhold til årstidens temaer og de fokuspunkter vi vælger henover året.

Ugeplanerne indeholder som udgangspunkt dage med fællessamlinger, båldage, turdage og gruppedage.

Naturen og vores dyrehold er inddraget i børnehavens hverdag og er ofte et udgangspunkt i vores temaarbejde.

Eksempeltvis ved fokus på sprogudvikling kan udgangspunktet være fuglene omkring os eller skovens træer.

Emnet indgår ligeledes i sangene, i rim og remser, i fælleslegene som begrebsudvikling og i fortælingerne. Børnene tegner træer og fugle og laver måske spil, billedelotteri eller vendespil som både udvikler en interesse og en viden om naturen samtidig med at sproget udvikles.

 

Storegruppen

Når vi når til februar- marts måned, arbejder vi med de kommende skolebørn i en samlet gruppe.

Dette foregår både i Skovgruppen og i Naturgruppen

Storgruppen fra de to huse arbejder med fokus på sproglig opmærksomhed og fra april med  fælles emne. Det er blevet en traditiion at arbejde med emnet vikinger. 

Vi ønsker at forberede børnene til skolestart og at give dem udfordringer der macher deres behov. Vi lægger vægt på at give dem en stærk fælleskabsfølelese. Vi besøger børnehaveklasserne og fritidshjemmet og arbejder med mapperne, som følger børnene til skolen fra børnehaven.
Hvert år afslutter vi vikingetemaet  med en fest for børn, personale og forældre til storegruppen.Forældrenet arrangerer overnatning i børnehaven denne nat.  

 

 

 

 

Billede 1
Billede 2
Sidst opdateret 4. september 2017